Pages

2012-03-29

Happening (vysl. hepenynk)Happening je výraz se širší škálou významů. Může označovat mítink, příležitostné mimořádné shromáždění. Některé slovníky uvádějí jako základní nebo dokonce jediný význam používání netradičních uměleckých forem a prvků (například divadelních, výtvarných nebo hudebních) se záměrem šokovat nebo provokovat diváky a vtahovat je do akce. [Nový akademický slovník]
Dobré umění by mělo mít více vrstev.. [Roman Týc]Úspěch! Diváci vtaženi do akce!...

Post a Comment